Kế toán doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là gì? Những công việc mà kế toán doanh nghiệp cần làm là gì? Hãy cùng Kế toán Thuận Việt tìm hiểu về công việc cũng như những thông tin liên quan đến kế toán doanh nghiệp thông qua bài viết bên dưới đây nhé!

Kế toán doanh nghiệp là gì?   

Kế toán doanh nghiệp được hiểu là người có nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp các thông tin tài chính và thể hiện được hình thức giá trị, hiện vật, thời gian lao động về các thông tin tài chính, kinh tế.

Mặc dù không trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra doanh thu nhưng kế toán doanh nghiệp vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất. Kế toán doanh nghiệp được thể hiện rõ qua 2 mảng chính là kế toán nội bộ và kế toán thuế. 

Kế toán doanh nghiệp là gì?   
Kế toán doanh nghiệp là gì?

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp

Nhiệm vụ chính của kế toán doanh nghiệp sẽ bao gồm:

  • Thu thập và tiến hành xử lý các thông tin, số liệu, dữ liệu kế toán hàng ngày theo đúng chuẩn mực kế toán quy định.
  • Giám sát, kiểm tra, rà soát các khoản thu chi tài chính trực tiếp của doanh nghiệp, kiểm các các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế và các vấn đề liên quan đến việc hình thành và sử dụng các loại tài sản trong doanh nghiệp nhằm theo dõi, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận và vi phạm pháp luật trong các hoạt động kế toán.
  • Từ các số liệu, thông tin tài chính thu thập được, kế toán doanh nghiệp sẽ tổng hợp và tiến hành phân tích số liệu để đánh giá được thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất, đưa ra các kiến nghiện để định hướng tốt cho sự phát triển tài chính lâu dài cho doanh nghiệp.

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp

Đối tượng của kế toán doanh nghiệp đã được Luật kế toán 2015 ghi và phân tích rõ. Nhìn chung đối tượng của kế toán doanh nghiệp sẽ bao gồm 2 loại là tài sản và nguồn vốn

  • Tài sản: Tài sản cố định (hữu hình và vô hình), tài sản lưu động.
  • Nguồn vốn: Các khoản nợ phải trả, vay ngân hàng và vốn tự có (vốn chủ sở hữu).
Tài sản và nguồn vốn là 2 đối tượng kế toán doanh nghiệp
Tài sản và nguồn vốn là 2 đối tượng kế toán doanh nghiệp

Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

Sau khi hiểu được khái niệm về “kế toán doanh nghiệp là gì?”, nhiệm vụ và đối tượng của kế toán tài chính doanh nghiệp thì bạn đọc cũng cần biết thêm một số thông tin liên quan đến chủ đề này như sau:

Các thành phần chính của kế toán doanh nghiệp

Thanh phần chính của kế toán doanh nghiệp được pháp luật quy định như sau:

  • Kế toán: Bao gồm kế toán hàng hóa và nguyên vật liệu, sản phẩm; kế toán chi phí; hành toán giá thành.
  • Giao dịch: Thực hiện quản lý, giám sát các giao dịch bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các loại tài sản cố định hữu hình và vô hình, các loại giao dịch bằng ngoại tệ.
  • Hạch toán: Hạch toán giao dịch phát sinh với đối tác (nhà cung cấp, khách hàng); hạch toán tiền lương đối với người lao động, hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, hạch toán với ngân sách.

Phương pháp hạch toán 

Phương pháp hạch toán là cách thức, công cụ giúp người làm kế toán có thể thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Một số phương pháp hạch toán như:

Chứng từ kế toán: 

Phương pháp nahf hình thách từ các chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thời gian hoạt động trong doanh nghiệp. Chứng từ kế toán sẽ giúp người làm kế toán có thể thu thập đầy đủ các thông tin tài chính để làm cơ sở, bằng chứng ghi chép vào các loại sổ sách theo quy định. Bao gồm các hoạt động như: lập chứng từ gốc, tổ chức và sắp xếp lại các loại chứng từ hóa đơn, luân chuyển đến các bộ phận liên quan trong bộ phận kế toán tài chính. 

Tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là công cụ giúp kế toán phân loại, theo dõi và kiểm soát thường xuyên về tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Từ đó giúp kế toán doanh nghiệp có thể dễ dàng tổng hợp thông tin để cung cấp cho các nhà quản lý về tình hình sử dụng vốn nhằm nhân có hiệu quả kinh doanh. 

Tính giá

Tính giá là việc làm giúp kế toán viên có thể đo lượng, ghi nhận giá trị của các loại tài sản đang được sử dụng trong doanh nghiệp theo một nguyên tắc nhất quán được quy định từ ban đâu. Việc tính giá trị sẽ hỗ trợ kế toán thuế xác định được những khoảng chênh lệch giữa kế toán và thuế nhằm lập cơ sở cho việc lập tờ khai thuế. Ngoài ra, các khoản mục phân bổ các loại chi phí hay đánh giá một loại sản phẩm dở dang nào cũng sẽ được tính toán theo một nguyên tắc nhằm phản ánh được tình hình thực thế của những đối tượng này

Tổng hợp cân đối kế toán 

Từ những số liệu, thông tin tài chính đã được thu thập và lưu trữ trên hệ thống thông tin, sổ sách kế toán thì kế toán doanh nghiệp có thể tổng hợp các mối quan hệ để lập nên các loại báo cáo nhằm giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp và quá trình vận hành kinh doanh thông qua các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và thấy được tình hình, hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn trong kinh doanh. 

Trên đây là toàn bộ bài viết “Kế toán doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp”  mà bạn đọc có thể tham khảo để có thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến chủ đề kế toán doanh nghiệp. Hãy đón đọc những bài viết tiết thêm của Kế toán Thuận Việt để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé! Chúc bạn đọc nhiều thành sức khỏe!

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói chất lượng , giá tốt

Xem thêm: Trung tâm đào tạo kế toán từ cơ bản đến nâng cao

Trả lời