Những kiến thức cơ bản về kế toán và các nghiệp vụ cần biết

Nghiệp vụ kế toán là công việc phải thực hiện hàng ngày của những người đảm nhận vị trí kế toán. Các hoạt động bao gồm: thu chi tiền bán hàng hóa, kê khai thuế, báo cáo tài chính,… Hãy cùng Kế toán Thuận Việt tìm hiểu rõ hơn những kiến thức cơ bản về kế toán cần thiết mà bất kỳ người làm kế toán nào cũng phải nắm rõ.

Những kiến thức cơ bản về kế toán

Kế toán là bộ phận nhân sự không thể thiếu trong bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào. Các nhà quản trị sẽ dựa vào thông tin mà kế toán cung cấp để đưa ra các chiến lược tài chính và quyết định kinh doanh một cách tối ưu. Hãy cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kế toán sau đây.

Hình thức sổ kế toán

Trong kế toán có 5 hình thức (HT) sổ kế toán cơ bản đó là:

 • Hình thức 1: Nhật ký sổ cái
 • Hình thức 2: Nhật ký chung
 • Hình thức 3: Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức 4: Nhật ký chứng từ
 • Hình thức 5: Hình thức kế toán trên máy vi tính
Những kiến thức cơ bản về kế toán
Những kiến thức cơ bản về kế toán

Để áp dụng lên máy tính với phần mềm Excel thì hình thức Nhật ký chung là thuận tiện và dễ dàng nhất. Hình thức này bao gồm các loại sổ sách kế toán như:

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ cơ bản, được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng tài khoản của nghiệp vụ đó, lấy đó làm căn cứ để ghi vào sổ cái

Sổ cái

Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp, được dùng để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ phát sinh của từng tài khoản tổng hợp. Bảng cân đối phát sinh sẽ được tổng kế dựa trên số liệu của sổ cái cuối tháng, lấy dữ liệu từ đó để ghi vào bảng cân đối kế toán và các biểu báo kế toán khác.

Sổ nhật ký đặc biệt

Sổ nhật ký đặc biệt được sử dụng trong các trường hợp nghiệp vụ phát sinh nhiều. Nếu tập trung quá nhiều vào sổ nhật ký chung sẽ gây ra nhiều rắc rối, cho nên phải các loại sổ nhật ký đặc biệt để ghi chép riêng cho từng loại nghiệp vụ. Sổ nhật ký đặc biệt bao gồm 4 loại:

 • Loại 1: Bán hàng chịu
 • Loại 2: Mua hàng chịu
 • Loại 3: Thu tiền mặt
 • Loại 4: Chu tiền mặt
Những kiến thức cơ bản về kế toán
Những kiến thức cơ bản về kế toán liên quan đến các loại sổ

Các sổ, thể kế toán được dùng để ghi chép chi tiết các đối tượng cần phải theo dõi, nhằm phục vụ cho yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu tổng hợp, phân tích và kiểm tra của đơn mà sổ kế toán không đáp ứng được. Đây là những kiến thức cơ bản về kế toán liên quan đến sổ sách mà bạn nên biết.

>> Tham khảo: Tổng hợp những loại tài liệu kế toán cần phải lưu trữ

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Các chứng từ hàng ngày được dùng để làm căn cứ ghi sổ. Đầu tiên là ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, căn cứ trên số liệu này để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu như các nghiệp vụ phát sinh là đối tượng cần theo dõi chi tiết thì phải ghi thêm vào sổ, thẻ kế toán chi tiết

Trường hợp đơn vị có mở các sổ nhật ký đặc biệt, dựa vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký đặc biệt có liên quan. Định kỳ theo 3, 5, 10 ngày hoặc vào cuối tháng.

Tùy theo khối lượng nghiệp vụ phát sinh và tổng hợp từng sổ nhật ký đặc biệt mà lấy số liệu ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái. Quá trình này được thực hiện sau khi đã loại trừ các số trùng lặp do nghiệp vụ ghi vào đồng thời nhiều sổ nhật ký đặc biệt.

Những kiến thức cơ bản về kế toán về trình tự cách ghi sổ
Những kiến thức cơ bản về kế toán về trình tự cách ghi sổ

Cuối tháng, quý, năm, kế toán sẽ tiến hành cộng số liệu trên sổ cái, dựa vào đó để lập bảng cân đối số dư và số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu ghi trên sổ cái trùng khớp với bảng tổng hợp chi tiết thì dữ liệu này sẽ được dùng để lập báo cáo tài chính.

Nguyên tắc chung là tổng số phát sinh Có và Nợ có trên bảng cân đối số dư, số phát trinh phải bằng với tổng số tiền đã ghi trên sổ nhật ký.

Các yêu cầu khác 

Những kiến thức cơ bản về kế toán khác bạn cũng cần phải nắm vững như: các mẫu số, phương pháp ghi sổ của hình thức kế toán nhật ký chung. Các mẫu sổ bao gồm:

 • Nhật ký thu tiền
 • Nhật ký chi tiền
 • Nhật ký mua hàng
 • Nhật ký bán hàng
 • Sổ cái
 • Sổ nhật ký chung

Các sổ kế toán chi tiết là:

 • Sổ chi tiết vật liệu
 • Sản phẩm hàng hóa
 • Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
 • Thẻ tính giá thành
 • Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay
Những kiến thức cơ bản về kế toán mà bạn cần biết
Những kiến thức cơ bản về kế toán mà bạn cần biết

Kết cấu của sổ nhật ký được quy định theo mẫu ban hành trong chế độ sổ kế toán là:

 • Cột 1: Ghi ngày, tháng ghi sổ
 • Cột 2 + 3: Ghi số và ngày tháng lập chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ
 • Cột 4: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính
 • Cột 5: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ nhật ký chung
 • Cột 6: Ghi số liệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có
 • Cột 7: Ghi số tiền phát sinh tài khoản Nợ
 • Cột 8: Ghi số tiền phát sinh tài khoản Có

>> Xem thêm:

Với những kiến thức cơ bản về kế toánKế toán Thuận Việt chia sẻ bên trên, hy vọng bạn có thể nắm rõ được những kiến thức cơ bản và các nghiệp vụ trong ngành kế toán. Nếu bạn còn thắc mắc và cần biết thêm chi tiết về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn thêm nhé. 

Trả lời