Kế toán quản trị là gì? Có vai trò và chức năng gì trong doanh nghiệp?

Trong hệ thống kế toán có bao gồm kế toán quản trị. Trong nền kinh tế thị trường, kế toán quản trị ngày càng phát triển nhanh chóng, và đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, tổ chức. Vậy kế toán quản trị là gì và nó đóng vai trò gì trong 1 tổ chức? Kế Toán Thuận Việt sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích về kế toán quản trị.

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là gì? Thuật ngữ này thường được gọi trong chuyên môn là kế toán quản lý, là một vị trí chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định của kế toán. Kế toán quản trị thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu quản lý, cũng như đưa ra quyết định hoạt động cho đơn vị của mình. 

Mục tiêu của nó là cung cấp thông tin phù hợp và kịp thời cho ban quản lý doanh nghiệp để họ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Điều này làm cho công ty của bạn hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

Kế toán quản trị là gì?
Kế toán quản trị là gì?

Thông tin kế toán quản trị bao gồm cả thông tin tài chính và phi tài chính. Đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý cũng như các khu vực chức năng khác.

Công việc của kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị về bản chất là ước tính, tập trung vào dữ liệu dự đoán và được cung cấp cho đối tượng dự định một cách thường xuyên thông qua các báo cáo hoặc giấy tờ nội bộ khi ban quản lý cần thiết.

Kế toán quản trị nói chung liên quan đến bốn nhiệm vụ quản lý: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá và ra quyết định.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch

Kế hoạch là bức tranh chung về tương lai của công ty. Nó cũng có thể là các chỉ số kinh tế và hành động để đạt được các mục tiêu đó. Các nhà quản lý sẽ cần liên kết các chỉ số kinh tế trong khi xây dựng chiến lược. Từ đó nắm bắt được hiệu quả và kết quả trong tương lai.

Công việc của kế toán quản trị là gì?
Công việc của kế toán quản trị là gì?

Điều phối các hoạt động

Nhiệm vụ của kế toán quản trị là truyền đạt các mục tiêu dự kiến đến các bộ phận trong doanh nghiệp. Người quản lý phải có khả năng kết nối các phòng ban trong khả năng. Hơn nữa, sử dụng hợp lý nguồn lao động, nhân lưc2 để tối đa hóa các thành phần trong quá trình sản xuất nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Kiểm tra và sửa đổi

Các nhà quản lý sẽ căn cứ vào các tiêu chí để đánh giá kết quả lúc này. Sau đó, thông tin cho quá trình kinh doanh tiếp theo được phân tích và thu thập được từ đó cho ra kết quả.

Chức năng ra quyết định của kế toán quản trị

Đây là mục đích cơ bản nhất của thông tin kế toán quản trị. Trên cơ sở các thông tin thu thập được đưa ra các lựa chọn cho từng hoạt động riêng lẻ của quá trình kinh doanh trên cơ sở phân tích, chọn lọc thông tin nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí…

Công việc của kế toán quản trị là gì?
Công việc của kế toán quản trị là gì?

Các quyết định thường phụ thuộc vào sự tổng hợp của một số nguồn thông tin, nhưng thông tin kế toán quản trị thường đóng vai trò quan trọng và có độ tin cậy cao. Các nhà quản trị đôi khi phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ cạnh tranh của công ty. 

>> Xem thêm: Kế toán quản trị và kế toán tài chính có gì khác nhau?

Các kỹ năng cần có của kế toán quản trị là gì?

Khả năng suy luận phân tích

Phân tích tài chính từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những kỹ năng thiết yếu của kế toán quản trị. Từ đó, các công ty sẽ có thể đưa ra các chiến lược cắt giảm chi phí. Ngoài ra, các hành động khác có thể được thực hiện theo lịch trình.

Khả năng giao tiếp

Khả năng giao tiếp là cần thiết cho tất cả các vị trí. Kế toán quản trị quản lý, giám sát nhân sự nên phải có khả năng giao tiếp tốt để trao đổi, cộng tác với đồng nghiệp ở các bộ phận khác nhau. Nó cũng hỗ trợ trong việc truyền đạt thông tin cho các nhà lãnh đạo và quản lý.

Các kỹ năng cần có của kế toán quản trị là gì?
Các kỹ năng cần có của kế toán quản trị là gì?

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Do kế toán quản trị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát nên phải có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học và biết sắp xếp thứ tự ưu tiên. Ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng hơn, cần được hoàn thành cẩn thận. Bạn có thể sắp xếp công việc hiệu quả hơn theo cách này.

Kỹ năng quản lý thời gian

Vì kế toán quản trị phải thực hiện một khối lượng lớn công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nên kỹ năng quản lý thời gian là rất cần thiết. Khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc giúp họ hoàn thành công việc một cách có trật tự và khoa học hơn.

Qua những chia sẻ của Kế Toán Thuận Việt trên đây, chúng ta cũng hiểu được kế toán quản trị là gì và có thể thấy trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, công việc này đóng vai trò quan trọng. Do đó, đầu tư vào cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho hoạt động kế toán quản trị theo xu hướng công nghệ mới được xem là giải pháp dài hạn cho quá trình tăng trưởng hiện tại và tương lai của một doanh nghiệp.

Trả lời