Kế toán quản trị và kế toán tài chính có gì khác nhau?

Thuật ngữ “kế toán quản trị – kế toán tài chính” được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên, nếu bạn không làm việc trong lĩnh vực Kế toán thì việc hiểu và phân biệt được hai khái niệm trên là vô cùng khó khăn. Bài viết dưới đây, Kế Toán Thuận Việt sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về hai thuật ngữ này và so sánh chúng.

Nhận biết kế toán quản trị với kế toán tài chính 

Sự khác biệt cơ bản giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị dựa trên các mục tiêu. Nếu mục tiêu của kế toán tài chính là cung cấp thông tin cho đối tượng bên ngoài như cổ đông, nhà đầu tư hiện tại và tương lai, chủ nợ, cơ quan chính phủ, nhà phân tích đầu tư,… thì kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý của tổ chức đó. Họ có thể là giám đốc điều hành, giám đốc marketing, giám đốc tài chính,…

Kế toán quản trị phát triển các báo cáo quản trị, kế hoạch tài chính và chiến lược để hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra lựa chọn. Kế toán tài chính là kế toán phản ánh hiện trạng và những biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới hình thái tổng quát, hay nói cách khác là kế toán phản ánh các luồng vật chất và tiền tệ trong sự tác động qua lại giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. 

Nhận biết kế toán quản trị với kế toán tài chính 
Nhận biết kế toán quản trị với kế toán tài chính

Báo cáo tài chính là sản phẩm của kế toán tài chính. Thông tin kế toán tài chính được sử dụng để cung cấp cho các đơn vị bên ngoài như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan thống kê ngoài các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Mục tiêu

 • Mục tiêu của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Kế toán tài chính: Cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính.

Đối tượng sử dụng

 • Thông tin kế toán quản trị được sử dụng bởi các đối tượng sau: Ban quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc).
 • Đối tượng sử dụng thông tin kế toán tài chính là: Các đối tượng bên ngoài (nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê ) và các nhà quản lý doanh nghiệp.
Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Đặc điểm thông tin

 • Kế toán quản trị nhấn mạnh tính phù hợp và khả năng thích ứng của dữ liệu; thông tin được tổng hợp và kiểm tra từ nhiều khía cạnh khác nhau. Thông tin không cần nhiều tính chính xác nhưng cho thấy mô hình biến động và dự đoán, do đó thông tin kế toán quản trị được sử dụng để đánh giá và thiết lập các chiến lược của công ty. Được theo dõi dưới dạng hình thái giá trị và hiện vật. Ví dụ, kế toán vật tư phải theo dõi không chỉ giá trị của hàng hóa mà còn cả số lượng vật tư.
 • Kế toán tài chính trình bày các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, đòi hỏi tính khách quan và khả năng kiểm chứng. Thông tin được theo dõi độc quyền dưới dạng giá trị tiền tệ.

Nguyên tắc cung cấp thông tin

 • Kế toán quản trị không bắt buộc, người quản lý được phép quyết định và thay đổi phù hợp với nhu cầu và trình độ quản lý của tổ chức. 
 • Kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận và sử dụng chung; nói cách khác, kế toán tài chính phải đảm bảo tính thống nhất theo những nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định để mọi người có cách hiểu như nhau về thông tin kế toán, đặc biệt là báo cáo tài chính và kế toán tài chính còn phải bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là yêu cầu quản lý tài chính và yêu cầu của xã hội bằng cách cung cấp dữ liệu cần thiết.
Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

>> Tham khảo: Công việc và cơ hội việc làm kế toán doanh nghiệp 2023

Phạm vi thông tin

 • Phạm vi thông tin kế toán quản trị liên quan đến công tác quản lý của từng bộ phận (phân xưởng, bộ phận) đến từng nhân viên có liên quan.
 • Bề rộng của thông tin kế toán tài chính đề cập đến quản lý tài chính toàn doanh nghiệp.

Kỳ báo cáo

 • Kế toán quản trị có nhiều kỳ báo cáo để lựa chọn: quý, năm, tháng, tuần và ngày.
 • Kỳ báo cáo trong kế toán tài chính: Năm, quý

Mối quan hệ với các môn khoa học khác

 • Do thông tin kế toán quản trị được cung cấp để phục vụ cho chức năng quản lý nên ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu, kế toán quản trị còn phải kết hợp và sử dụng nội dung của nhiều môn khoa học khác để tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin. Các môn học này bao gồm: Kinh tế học, thống kê kinh tế, tổ chức kinh doanh và quản lý đầu tư.
 • Kế toán tài chính có ít điểm tương đồng với các ngành khoa học khác.
Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Bắt buộc theo luật định

 • Kế toán quản trị không bắt buộc theo luật.
 • Kế toán tài chính bắt buộc theo luật định: Kế toán tài chính bắt buộc theo luật định yêu cầu hồ sơ và báo cáo của kế toán tài chính trong tất cả các tổ chức phải nhất quán. Ngoài ra, nếu hệ thống kế toán không ghi chép chính xác, báo cáo sẽ không được chấp nhận (tham khảo luật kế toán mới ban hành).

Qua đây chúng ta cũng nhận thấy được sự khác biệt cơ bản giữa 2 vị trí kế toán quản trị và kế toán tài chính trong một doanh nghiệp, đơn vị. Từ đó cho thấy chức năng cũng như mục đích khác nhau của vị trí này. Hy vọng qua những chia sẻ của Kế Toán Thuận Việt sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về 2 loại hình kế toán này và đưa ra lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn.

Trả lời