Kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS có được bù trừ lỗ từ hoạt động kinh doanh cho bất động sản hay không?

Kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS như thế nào cho đúng? Lãi lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh có được bù trừ với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hay không? Và ngược lại. Đối tượng chịu thuế là ai? Cùng Thuận Việt tham khảo ngay bài viết dưới đây.

I. Thuế TNDN và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Đầu tiên, bạn phải hiểu được thuế TNDN là loại thuế được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh có thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Thuế này được tính dựa trên số thu nhập hoặc lợi nhuận mà họ đạt được trong một năm tài chính.

Thuế TNDN bao gồm các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ và các loại thu nhập khác theo quy định của pháp luật cho phép.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Loại thuế này thường được xác định dựa trên mức thu nhập hoặc lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được. Tùy theo quy định của từng quốc gia, thuế suất có thể thay đổi. Để biết chính xác thuế suất áp dụng, bạn cần tham khảo thông tin từ cơ quan thuế hoặc luật thuế của địa phương bạn đang hoạt động.

  • Cách tính thuế TNDN là: Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế trong kỳ x Thuế suất.

Xem thêm: Dịch vụ quyết tóan thuế TNDN.

II. Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh có được bù trừ với hoạt động chuyển nhượng bất động sản?

Kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS sẽ được thực hiện như thế nào? Căn cứ tại khoản 3, Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Tại số 14/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13, như sau:

“Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư hay chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để thực hiện kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản). Thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản). Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Tại tờ khai trình số 138/TTr-BTC ngày 31/8/2016 Tại hội đồng chính phủ có đề xuất doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được phép bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Điều 9 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được quy định, xác định số thuế TNDN phải nộp như sau:

“3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%.

Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x Thuế suất 22%.

 

Lưu ý: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuếTNDN.

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính”.

Như vậy căn cứ vào các quy định trên, rút ra được là:

– Lỗ BĐS thì sẽ được bù trừ với Lãi SXKD

– Ngược lại lỗ SXKD thì không được bù trừ với Lãi BĐS.

Như vậy, bạn đã biết được cách kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS sao cho đúng. Trả lời được cho câu hỏi lỗ từ bất động sản thì có được bù cho sản xuất kinh doanh hay không? Để biết hoạt động SXKD và BĐS có được gộp doanh thu hay không? Hãy xem ngay tại phần bên dưới đây.

III. Có được gộp doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyển nhượng bất động sản để tính thuế TNDN hay không?

Doanh thu từ hai hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyển nhượng bất động sản có thể tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nêu tại thông tư 78/2014/TT-BTC có hướng dẫn chi tiết về việc tính thuế TNDN từ trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thông tin như sau:

  • ” Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế…
  1. Thu nhập chịu thuế
  • Thu nhập từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, hay chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất là 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%). Không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư này).”
  • Như vậy, tại khoản 2 điều 4 ở trên thì không được phép thực hiện việc gộp doanh thu của hai hoạt động để xác định ra số thuế TNDN phải nộp. Trường hợp, khi có pháp sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS thì phải hạch toán riêng để thực hiện kê khai nộp thuế.

Hy vọng thông tin kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS này sẽ giúp bạn có những câu trả lời thỏa đáng để thực hiện đúng nghiệp vụ khai thuế của mình. Nếu doanh nghiệp bạn đang cần tìm dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ quyết toán Thuế cuốn năm, làm báo cáo tài chính,… thì có thể liện hệ Thuận Việt để được tư vấn miễn phí

Trả lời