Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế quan trọng, thúc đẩy phát triển nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng nộp thuế thu nhập cá nhân. Hãy cùng tìm hiểu thêm về loại thuế này cùng cách tính thuế thu nhập cá nhân qua bài viết dưới đây nhé.

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 2, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung năm 2012, quy định về những đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân như sau: Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là những người cư trú trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài (không cư trú tại Việt Nam) có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Đối với cá nhân cư trú

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên (tính trong năm dương lịch hoặc tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam).
 • Có nơi cư trú thường xuyên tại Việt Nam, có thể là nhà thuê để ở (hợp đồng dài hạn) hoặc nơi đăng ký thường trú.

Đối với cá nhân không cư trú là không có mặt trên lãnh thổ Việt Nam, không đáp ứng những điều kiện giống với cá nhân cư trú.

Thu nhập chịu thuế: xem thêm ở Điều 3, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Thu nhập miễn thuế: xem thêm ở Điều 4, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi 2012

cach-tinh-thue-nhu-nhap-ca-nhan-2

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những khoản thuế phải nộp cho Ngân sách Nhà nước

2. Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thuế thu nhập cá nhân sẽ phải nộp thuế nếu lao động từ 3 tháng trở lên, với các cấp bậc thuế như bảng bên dưới:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm Phần thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thông thường, cá nhân sẽ phải nộp thuế theo tháng, nhưng có thể kê khai theo tháng, quý, năm. Cách tính thuế thu nhập cá nhân được phân thành 3 cách cho 3 đối tượng khác nhau:

 • Cá nhân cư trú, có hợp đồng lao động 3 tháng trở lên: Tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Cá nhân cư trú, không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng: Khấu trừ 10%
 • Cá nhân không cư trú: Khấu trừ 20%

Cách tính thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân = (Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ) x Thuế suất

Các khoản giảm trừ:

 • Giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế
 • Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng
 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, từ thiện, khuyến học, nhân đạo

cach-tinh-thue-nhu-nhap-ca-nhan-1

Cách tính thuế thu nhập cá nhân có nhiều bước và đòi hỏi sự cẩn thận

Ví dụ cụ thể:

Ông A có các khoản thu nhập sau tại công ty:

 • Tiền lương thực tế: 20.000.000đ
 • Phụ cấp ăn trưa: 730.000đ
 • Phụ cấp điện thoại: 200.000đ (không có trong quy chế)
 • Phụ cấp xăng xe: 700.000đ (không có trong quy chế)

Ông A không đóng bảo hiểm hay các quỹ nhân đạo nào. Gia đình còn 1 người con 14 tuổi (đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty)

Cách tính thuế TNCN của ông A:

=> Tổng thu nhập = 20.000.000 + 730.000 + 200.000 + 700.000 = 21.630.000đ

Các khoản bảo hiểm:

 • BHXH (8%) = 20.000.000 x 8% = 1.600.000đ
 • BHYT (1,5%) = 20.000.000 x 1,5% = 300.000đ
 • BHTN (1%) = 20.000.000 x 1% = 200.000đ

=> Tổng bảo hiểm = 2.100.000đ

Các khoản giảm trừ:

 • Bản thân ông A (người đóng thuế) = 9.000.000đ
 • Con cái (người phụ thuộc) = 3.600.000đ

=> Tổng giảm trừ = 12.600.000đ

Khoản được miễn thuế: 730.000đ (phụ cấp ăn trưa)

=> Thu nhập tính thuế (TNTT) = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Giảm trừ + Các khoản miễn thuế) = 21.630.000 – (2.100.000 + 12.600.000 + 730.000) = 6.200.000đ

Vậy, thu nhập tính thuế của ông A đang ở bậc 2 (từ 5 đến 10 triệu)

=> Thuế TNCN = TNTT x 10% = 6.200.000 x 10% = 620.000đ

Dựa vào ví dụ trên, bạn đã có thể hình dung ra cách tính rồi đúng không nào?

Thông thường, thuế thu nhập cá nhân sẽ được phòng kế toán của công ty tính toán và trả về kết quả cuối cùng cho người lao động. Tuy nhiên, cũng có lúc kế toán tính toán sai và người lao động sẽ bị thiệt thòi nếu không biết bị sai chỗ nào. Vì thế, hãy nhớ cách tính thuế thu nhập cá nhân để tự tính cho mình. Nếu thắc mắc và cần tư vấn, hãy liên hệ ngay cho Kế toán Thuận Việt nhé.

Trả lời