Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 và trên Excel

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 giờ đây đã trả nên đơn giản hơn trước. Nhờ các công cụ, phần mềm hỗ trợ cho công việc kế toán. Chính vì vậy, công việc kế toán cũng được tối ưu hết mức có thể.

Bài viết này, sẽ hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 và trên Excel. Đừng bỏ lỡ các thông tin dưới đây nếu như bạn không muốn biết cách tự làm BCTC. Cùng Thuận Việt tìm hiểu ngay tại đây nhé.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 trên HTKK

Để lên được một BCTC hoàn thiện, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Tổng hợp giấy tờ, chứng từ kế toán liên quan

Bạn phải sắp xếp các bộ chứng từ chỉ tiết, chính xác các phần thông tin liên quan. Mục đích là để chuẩn bị thật tốt cho phần lập báo cào tài chính, tránh sai sót. 

Bao gồm các chưng từ hóa đơn đầu ra, đầu vào, bảng chấm công, số quỹ tài chính, bảng lương nhân viên,giấy tờ chứng nhận tài sản DN, phiếu nhập/xuất kho….

 • Hạch toán nghiệp vụ phát sinh

Xác định và ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh trong kỳ tính toán.

Tạo bút toán để phản ánh rõ ràng các giao dịch này trong sổ sách kế toán. Phần này, bạn có thể sử dụng phần mềm của doanh nghiệp hoặc thực hiện trực tiếp trên Excel.

 • Phân bổ chi phí và khấu hao

Xác định các chi phí và tài sản cố định cần phân bổ.Thực hiện việc phân bổ chi phí và khấu hao theo phương pháp và chu kỳ phù hợp với cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200.

 • Đối chiếu và rà soát lại số liệu, sổ sách kế toán

Kiểm tra lại các số liệu kế toán đã ghi nhận để đảm bảo tính chính xác của tài liệu. Rà soát lại các sổ sách, bảng cân đối kế toán, hay các phần BCTC trước khi hoàn thiện.

 • Bút toán kết chuyển

Thực hiện bút toán để kết chuyển số dư các tài khoản kế toán từ kỳ tính toán sang kỳ kế toán tiếp theo. Đảm báo về việc không có số dư, không khóp về doanh thu, lãi, lỗ.

 • Lên báo cáo tài chính hoàn thiện

Từ những dữ liệu đã tổng hợp của sổ sách kế toán và các chứng từ. Bạn đã có thể lập báo cáo tài chính hoàn thiện. Báo cáo sẽ bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lưu chuyển vốn, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là trình tự các bước thực hiện. Bạn có thể làm theo các bước này với trình tự được sắp xếp. Để đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện trong phần hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200.

Thông tin: Chi tiết từng bước lập BCTC theo thông tư 200

Lưu ý khi thực hiện cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

 • Cần nộp BCTC đúng hạn: Tránh bị xử phạt khi vi phạm. 
 • Thời gian nộp theo quý/năm đã được quy định riêng cho các DN ngoài nhà nước (là 90 ngày, từ ngày kết thúc kỳ kế toán theo năm). Còn với DN nhà nước sẽ có quy định thời hạn nộp khác. Sẽ nộp theo từng quý/ năm riêng. Xem chi tiết tại: Khoản 3 Điều 29 Luật kế toán 2015.

Hồ sơ báo cáo tài chính sẽ bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)
 • Báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD)
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Cuối cùng, phần thuyết minh BCTC

Như vậy, bạn đã biết cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về báo cáo trên Excel.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trên excel

Cách Lập BCTC trên Excel
Cách Lập BCTC trên Excel

Hồ sơ về cách lập báo cáo tài chính trên Excel không có thay đổi nhiều so với cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200. Bao gồm 5 phần: Bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kết quả kinh doanh và phần thuyết minh về BCTC.

Bảng cân đối phát sinh

Cách để lập bảng cân đối phát sinh năm sẽ tương tự như cân đối phát sinh theo tháng. Để thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối phát sinh bao gồm thông tin về tài sản, nguồn vốn và nợ phải trả của doanh nghiệp.

Cụ thể, Bảng cân đối phát sinh thường bao gồm các thành phần sau:

 • Tài sản phát sinh: Bao gồm các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu hoặc kiểm soát và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế trong tương lai.
 • Nguồn vốn phát sinh: Bao gồm nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để mua sắm tài sản và duy trì hoạt động kinh doanh.
 • Nợ phải trả phát sinh: Bao gồm các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong tương lai, bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Bảng cân đối kế toán

 • Tạo một sheet trên Excel và định dạng các cột và hàng cho các khoản tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Nhập dữ liệu tương ứng từ hệ thống kế toán hoặc nguồn dữ liệu khác.
 • Tính toán số liệu còn thiếu như tổng tài sản, tổng nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Tạo một sheet mới và định dạng các cột và hàng cho các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
 • Nhập dữ liệu về doanh thu, chi phí và tính toán lợi nhuận ròng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Tạo sheet mới và định dạng các cột và hàng cho các khoản thu và chi tiền.
 • Nhập dữ liệu về thu chi tiền và tính toán dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Thuyết minh BCTC

Phần này sẽ giải thích về các số liệu trong báo cáo tài chính. Chứng minh tính chính xác và độ minh bạch. Các chính sách kế toán quan trọng và thông tin khác liên quan đều sẽ được nêu cụ thể.

 Lưu ý khi tạo bằng Excel

Đối với cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200. Thì các bước thực hiện trên Excel từng phần sẽ tưng tự như sau: 

 • Tạo sheet và định dạng: Tạo các sheet riêng biệt cho từng loại BCTC và định dạng các ô, hàng, cột.
 • Nhập dữ liệu: Dữ liệu lấy từ hệ thống kế toán hoặc các nguồn khác đưa vào các sheet tương ứng. Đảm bảo dữ liệu nhập chính xác và đầy đủ.
 • Tính toán các chỉ tiêu: Sử dụng công thức tính toán để tạo các chỉ tiêu kế toán cần thiết cho báo cáo tài chính, ví dụ: lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, và các chỉ tiêu khác.
 • Tạo biểu đồ (nếu cần)
 • Kiểm tra và rà soát: Kiểm tra lại để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Cuối cùng xuất file: Khi hoàn thiện, bạn có thể xuất file Excel thành file PDF hoặc in ra để sử dụng hoặc trình bày.

Nguyên tắc làm việc tại Thuận việt

Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng. Dưới đây là một số nguyên tắc làm dịch vụ tại Thuận Việt:

 • Tính minh bạch: Báo cáo tài chính sẽ là phần phản ánh đầy đủ, chính xác và minh bạch về tình hình tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc của sự thực tế và trung thực: Thông tin trong báo cáo tài chính cần phản ánh đúng với thực tế và không được biến đổi thông tin không chính xác.
 • Nguyên tắc liên quan và nhất quán: Các thông tin cần được liên kết và nhất quán với nhau. Phải đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và có liên kết với nhau.
 • Không chủ quan: Công vệc đòi hỏi người làm kế toán có sự tỉ mỉ, cần tránh sự chủ quan. Phải dựa trên các dữ liệu và sự kiện củ doanh nghiệp.

Các nguyên tắc này đều giúp DN đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đáng tin cậy đến từ BCTC. Từ đó, giúp hỗ trợ khách hàng trong quản lý trong các hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bạn có thể dựa vào đó đưa ra quyết định kinh doanh.

Qua việc lập BCTC, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đáp ứng các yêu cầu báo cáo theo quy định hiện hành.Trên đây, là tổng hộp cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200cách lập báo cáo tài chính trên excel. Hy vọng những thông tin đưa ra về BCTC sẽ giúp bạn lựa chọn được cách thực hiện và công cụ hiệu quả nhất. Phù hợp với hình thức tại doanh nghiệp của mình. Liên hệ với Thuận Việt ngay nếu bạn cần được tư vấn.

Trả lời